Για πρώτη φορά αντισταθμιστικά οφέλη από τον Ο.Λ.Ε. στον Δήμο Ελευσίνας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου.
“Με επιστολή μου στα αρμόδια Υπουργεία και δεδομένης της αντίστοιχης εφαρμογής του νόμου σε άλλους Δήμους, όπου δραστηριοποιούνται λιμάνια, ζήτησα την έκδοση συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. που να κατοχυρώνει τα αντισταθμιστικά οφέλη απο τη λειτουργία του λιμανιού στον Δήμο μας.
Όπως και έγινε!
Η πόλη μας μέχρι σήμερα δεχόταν μόνο την επιβάρυνση από τη λειτουργία του λιμανιού, χωρίς κανένα απολύτως όφελος.
Αυτό πλέον, αλλάζει και τα ποσά που νομίμως θα αποδίδονται στον Δήμο μας, θα αξιοποιηθούν σε παρεμβάσεις προς όφελος της πόλης και των Δημοτών.”