Τακτική συνεδρίαση πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Π. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς) στο Δημαρχείο Ελευσίνας, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

 

Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν τα μέλη του σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ήταν και θέμα που αφορούσε στην αναπτυξιακή προοπτική και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Θριασίου Πεδίου με αφορμή την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

 

Στη συζήτηση του θέματος παρέστη και ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόμου ο οποίος αφού καλωσόρισε τον πρόεδρο του Ε.Ε.Π. κ. Ιωάννη Bουτσινά και τα μέλη του Δ.Σ.   τόνισε πως «από τώρα πρέπει να αναζητηθούν οι δράσεις και οι συνέργειες  ώστε να στεφτεί με επιτυχία  το σημαντικό εγχείρημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, τόσο επ΄ ωφελεία της πόλης όσο και της πατρίδος, καθώς η Ελευσίνα θα είναι η πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα μετά το πέρας της οικονομικής κρίσης».
Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ δήμου και ΕΕΠ με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη μείωση της ανεργίας. Η νέα δημοτική αρχή της Ελευσίνας επιδιώκει με κανόνες και νομιμότητα να «χτίσει»  τη συνεργασία με την τοπική αγορά, μέσα από αναθέσεις και διαγωνισμούς, καθώς ο δήμος είναι αξιόπιστος και φερέγγυος.

Οι δράσεις
Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ο κ. Οικονόμου προσδιόρισε τους ακόλουθους στόχους- δράσεις του δήμου:
-Ενίσχυση του γραφείου Εύρεσης Εργασίας και στελέχωσή του με μόνιμο, δημόσιο υπάλληλο για μεγαλύτερη διαφάνεια. «Στόχος του δήμου είναι να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας . Οι πόρτες του δήμου θα είναι ανοιχτές για τους ανέργους» ανέφερε χαρακτηριστικά» ο δήμαρχος.
-Καταγραφή και επίλυση μέσα από συγκερασμό απόψεων των προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες.
-Συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών-ιδεών με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.
-Ενίσχυση  και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Παροχή κινήτρων στους νέους να πρωτοπορήσουν δημιουργικά.
-Αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη και τόνωση της εμπορικής κίνησης μέσα από δράσεις όπως η «Λευκή Νύχτα».
Αναφερόμενος ειδικά στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα εξήγησε πως «το όλο εγχείρημα είναι σε κρίσιμη στιγμή της πορείας του. Η δημοτική αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του μέσα από τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που θα οδηγήσουν την Ελευσίνα στην ΕΥ-λειτουργία και θα την καταστήσουν «ευέλικτη πόλη». Η Ελευσίνα θα πετύχει. Θα είναι καλή Πολιτιστική Πρωτεύουσα».
Κλείνοντας την εισήγησή του, ο δήμαρχος Ελευσίνας  χαρακτήρισε τιμή για την πόλη ότι συνεδρίασε εδώ το ΔΣ του Επιμελητηρίου λέγοντας  χαρακτηριστικά «Χαρά μας να ξανασυνεδριάσετε στο Δημαρχείο».
Ακολούθησε σύντομη παρέμβαση του προέδρου κ. Βουτσινά και μελών του ΔΣ  οι οποίοι ζήτησαν  να υπάρξει τακτική επαφή και επικοινωνία,  ο δήμος να βοηθήσει τους επαγγελματίες,  ώστε να επιτευχθεί καλή συνεργασία και σύνθεση δυνάμεων, ενώ προτάθηκε και η σύσταση Επιτροπής Επιχειρηματικότητας.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο του ΕΕΠ να εύχεται καλή θητεία στο δήμαρχο και να τονίζει  πως «είναι πολύ σημαντικό που ο δήμος θέλει να στηρίξει την τοπική οικονομία  και επιζητά την συνεργασία με τα τοπικά καταστήματα» και το δήμαρχο κ. Οικονόμου να ευχαριστεί,  επισημαίνοντας την αμφίδρομη σχέση της επιχειρηματικότητας.