Διεύρυνση των ΚΑΔ στη Δράση «Ε-Λιανικό» ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Την ένταξη και των δευτερευόντων ΚΑΔ λιανικού εμπορίου στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» που χρηματοδοτεί την δημιουργία / ανάπτυξη e– SHOP ζητάει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Π. Ραβάνης.

Με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Γ. Ζερβό, ο κ. Ραβάνης επισημαίνει ότι «τα μέλη του Β.Ε.Α αδυνατούν να κατανοήσουν το λόγο που, όπως διαπιστώνουν από την προδημοσίευση της Δράσης, η χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που ασκούν λιανικό εμπόριο σαν κύρια δραστηριότητα, αποκλείοντας τις επιχειρήσεις εκείνες, που μπορεί να διαθέτουν δευτερεύοντες ΚΑΔ λιανικού εμπορίου».

Με δεδομένο ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του τόπου έχουν έρθει αντιμέτωπες με κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας, αναζητούν νέα κανάλια επικοινωνίας και επαφής με τον τελικό καταναλωτή, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών, να προσδοκούν τη συμμετοχή τους στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» καθώς ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο.

Σημειώνεται, ότι περί τα 10.000 μέλη του ΒΕΑ, βιοτέχνες, ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο και σχεδόν στο σύνολό τους αποκλείονται από τη Δράση. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που δεν μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», είτε γιατί δεν πληρούσαν την προϋπόθεση για τον ελάχιστο αριθμό ΕΜΕ, είτε γιατί επρόκειτο για μία επένδυση που δεν μπορούσαν να κάνουν.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α προσθέτει ότι «είναι εξαιρετικά άδικο και άνισο για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» και επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους επιχειρηματίες, που ασκούν λιανικό εμπόριο (ως δευτερεύουσα ή κύρια δραστηριότητα), να χρηματοδοτήσουν τη δυνατότητά τους να προσελκύσουν την αγορά, με κάθε πρόσφορο μέσον, εν προκειμένω, ηλεκτρονικά».

Δεδομένου ότι οι τελικοί όροι του προγράμματος τελούν ακόμα υπό διαμόρφωση, το Β.Ε.Α ζητά να επανεξεταστεί ο αυστηρός όρος χρηματοδότησης και να επεκταθεί η  δυνατότητα συμμετοχής και στις επιχειρήσεις που ασκούν λιανικό εμπόριο σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα.