“Η Υγεία και η Ασφάλεια των παιδιών είναι προτεραιότητα μας, αναφέρει ο Πρόεδρος ΔΟΚΑΠ Δήμου Μανδρας-Ειδυλλιας Κώστας Ρόκας, έτσι και για το 2021 συνεχίζουμε την παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης στα παιδιά και βρέφη των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΟΚΑΠ (Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού) Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και συχνή παρακολούθηση από την Παιδίατρο μας, τόσο για την αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη νοσημάτων. Στόχος μας πάντα η Πρόληψη και η Φροντίδα”