Άγονος κατέστη ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς, για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ).

Στον διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά από την κοινοπραξία της Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και της DAMCO του ομίλου Κοπελούζου, ωστόσο ήταν εκπρόθεσμη.

To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί, εφόσον στεφθεί από επιτυχία ο νέος διαγωνισμός που θα προκηρύξει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Οδηγείται στη Βουλή η σύμβαση για το Θριάσιο Ι

Εκτός από το Θριάσιο ΙΙ, “ανοιχτή υπόθεση” παραμένει και το Θριάσιο Ι, καθώς απομένει η ψήφιση της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή.

Το Θριάσιο Ι αναφέρεται στη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου σε έκταση 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Το Ε/Κ στο Θριάσιο Ι, το οποίο έχει ανατεθεί κατόπιν διαγωνισμού στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Goldair, θα ξεκινήσει με την κατασκευή 120.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Κατόπιν θα κατασκευαστούν ακόμη 115.000 τ.μ. σε ορίζοντα 5ετίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 158,4 εκατ. ευρώ, ενώ την κατασκευή των υποδομών του, ύψους 109 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η Μυτιληναίος.

Στην πλήρη ανάπτυξη, καθημερινά θα εξυπηρετούνται συνολικά 400 φορτηγά και 50 βαγόνια, ενώ θα δημιουργηθούν 250.000 παλετοθέσεις.

Στην κατασκευαστική περίοδο εκτιμάται πως θα απασχοληθούν 700 άτομα και στην πλήρη λειτουργία του E/K 5.000 άτομα.

Ο χρόνος της παραχώρησης, έπειτα από την τροποποίηση της σύμβασης, μειώθηκε από τα 60 στα 37 έτη (με, υπό προϋποθέσεις, αυτόματη παράταση στα 40 έτη).

Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να διαπραγματευτεί την επέκταση της παραχώρησης για επιπλέον 23 έτη, σε τιμές αγοράς.

πηγή