Σε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με βάσεις στην παράδοση εξελίχθηκε το αφιέρωμα στα αγροτικά τραγούδια, ένα αφιέρωμα στα τρία ευλογημένα αγαθά της γης, “σίτος-οίνος-έλαιο” που διοργάνωσε ο όμιλος Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων “Αλκάθους και Καρία”, την Κυριακή 30 Ιουνίου στην πλατεία Αγίου Ιωάννου Χορευταρά.

Μουσικά ζωντάνεψαν την εκδήλωση ο λαϊκός τραγουδιστής Σπύρος Μπρέμπος, με ντόπιους οργανοπαίχτες, και η χορωδία του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Μεγάρων.

Τα αγροτικά τραγούδια συνοδεύουν τις γεωργικές εργασίες αλλά και τα θρησκευτικά έθιμα που συνδυάζουν γιορτές και εποχές, ώστε οι κατάλληλοι καιροί μαζί με την προστασία του Θεού να τους βοηθήσουν.

Τα λατρευτικά έθιμα που ακολουθούσαν οι Έλληνες αγρότες δεν είναι νεότερα των Χριστιανικών χρόνων αλλά παλαιά της εθνικής λατρείας του τόπου με έντονα τα στοιχεία δεισιδαιμονιας που πληροφορούμαστε από αρκετούς συγγραφείς.

Ευχετικα, ευετηρια και ευχαριστήρια απαρχών που μοιάζουν ουσιαστικά μεταξύ τους και δεν διαφέρουν ως προς τους τύπους. Οι κατηγορίες των εθίμων αυτών είναι τέσσερις: της σποράς , του θέρους ,του τριγους, και της συγκομιδής των ελιών. Από αυτά τα τραγούδια δεν λείπει το ερωτικό στοιχείο καθώς και τα στοιχεία αλληλεγγύης μεταξύ των χριστιανών που αποδεικνύουν την βαθιά πίστη στον Δημιουργό ο οποίος θα τους δώσει δύναμη να καλλιεργήσουν την ευλογημένη γη. Ας μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια της δουλείας που οι αξίες των ανθρώπων κατείχαν άλλη θέση στο κοινωνικό σύνολο η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων αλλά και τα ταίριασμα των δύο φύλων ήταν αυτές οι συναντήσεις είτε σε έθιμα είτε σε πανηγύρια, ήταν το σκεπτικό των διοργανωτών, που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς με εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές, από τα χορευτικά τμήματα του ομίλου.