Τοποθετήθηκαν από το Δήμο Φυλής οι πρώτοι «έξυπνοι» κάδοι συλλογής απορριμμάτων, στο πλαίσιο των πολυεπίπεδων και στοχευμένων ενεργειών του Χρήστου Παππού, για την αισθητική, λειτουργική  και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού της πόλης.

 

«Με τους νέους υπερσύγχρονους, υπόγειους κάδους απορριμμάτων που τοποθετούμε, αλλάζει πλήρως το σύστημα αποκομιδής. Με την ολοκλήρωση του έργου δίνουμε απάντηση στη διαχρονική πρόκληση για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Οι νέοι κάδοι σε συνδυασμό με τα έργα αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του αστικού ιστού που υλοποιούμε αλλάζουν την εικόνα της περιοχής μας. Εκσυγχρονίζουμε και κάνουμε πιο φιλικές για το περιβάλλον τις υποδομές μας και βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους δημότες» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Ήδη οι πρώτοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί στην πλατεία Δημαρχείου Φυλής «Νικόλαος Λιάκος», στην πλατεία Μητροπόλεως στα Άνω Λιόσια και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων και αναμένεται να λειτουργήσουν τις επόμενες ημέρες αμέσως μετά τη ρευματοδότηση τους.

Τα νέα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης  απορριμμάτων αποτελούνται από δύο επίγειους δέκτες απορριμμάτων ένας κυκλικής και ένας παραλληλόγραμμης μορφής προκειμένου να διαχωρίζεται το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης.

«Όλο το σύστημα βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία. Οι δημότες δεν θα ανοίγουν πλέον με τα χέρια το καπάκι του κάδου για να αποθέσουν τα απορρίμματά τους αλλά θα τον ενεργοποιούν με το πάτημα ενός επιδαπέδιου εμβόλου και θα τον απενεργοποιούν αφήνοντας το ελεύθερο. Παράλληλα οι νέοι κάδοι διαθέτουν φωνητική και οπτική ενημέρωση για το χρήστη σχετικά με το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας.

Στα νέα συστήματα υπάρχει η δυνατότητα λήψης στοιχείων για τις ώρες λειτουργίας, ρίψης απορριμμάτων ανά μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα, άδειασμα κάδου. Η χωρητικότητα των νέων υπόγειων κάδων ανέρχεται στα 1.100 λίτρα αλλά με τη διαδικασία της συμπίεσης έχει τη δυνατότητα ανάλογα με το ειδικό βάρος και το είδος των απορριμμάτων να αυξάνεται η χωρητικότητα στον μεν κάδο με τα οργανικά-σύμμεικτα μέχρι και 10.000lt,  στον δε κάδο με τα ανακυκλώσιμα μέχρι και 30.000lt.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας τα νέα βυθιζόμενα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης  απορριμμάτων τοποθετούνται σε πολυσύχναστους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, σε σημεία κυρίως όπου υπάρχουν κάδοι που δέχονται μεγάλο όγκο απορριμμάτων και  υπερχειλίζουν τακτικά, δημιουργώντας οπτική ρύπανση και προβλήματα δυσάρεστων οσμών,  με συνέπεια την υποβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας και τη μείωση της επισκεψιμότητας των δημοτών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.