Επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σήμερα Τρίτη, 26 Μαρτίου, δύο μήνες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας της 26ης Μαΐου 2019.

– Αυτό ορίζει για τις Κοινοτικές και Δημοτικές εκλογές η παρ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.6 του Κλεισθένη, όπου αναφέρεται « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών ».

– Το ίδιο προβλέπεται και για τις Περιφερειακές εκλογές στην παρ.6 του αρ.114 του Καλλικράτη, όπως διαμορφώθηκε με το αρ.46 του Κλεισθένη, όπου ομοίως αναγράφεται « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριντην ημερομηνία των εκλογών ».

 

Η έναρξη σηματοδοτεί την εκκίνηση σειράς περιορισμών, υποχρεώσεων και κανόνων που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκειά της προεκλογικής περιόδου.

 

Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανομοιογενές χρονικά, καθώς για πολλούς εκλογικούς περιορισμούς/υποχρεώσεις/κανόνες υπάρχει ειδικότερη χρονική διάρκεια και ΔΕΝι σχύουν ολόκληρο το 2μηνο της προεκλογικής περιόδου.

Για παράδειγμα:

– H αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών (ό,τι απέμεινε πια από αυτήν, αφού οι εξαιρέσεις που αρχικά και στη συνέχεια εισήχθησαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο είναι εκτενέστατες) ισχύει κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν την ψηφοφορία και μέχρι την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων των νέων Αιρετών (1η Σεπτεμβρίου).

– Την ίδια χρονική περίοδο (ένα μήνα πριν και έως 1η Σεπτεμβρίου) ισχύουν οι απαγορεύσεις στα θέματα για τα οποία μπορούν να αποφασίζουν τα Δημοτικά Συμβούλια (παρ.5 αρ.65 Καλλικράτη).

– Oι περιορισμοί εμφανίσεων των υποψηφίων στην τηλεόραση, τα ραδιόφωνα και το διαδίκτυοξεκινούν 30 ημέρες πριν την ψηφοφορία.

– Όσο για την απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ, αυτή ισχύει κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου, έχοντας ήδη ξεκινήσει από 1η Μαρτίου 2019.

 

Κατά τη διάρκεια της 2μηνης προεκλογικής περιόδου που ξεκίνησε σήμερα, λοιπόν, ισχύουν ιδίως:

– Οι υποχρεώσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες των Συνδυασμών, τα όρια χρηματοδότησης, την οικονομική τους διαχείριση και οι κανόνες για τα τηρούμενα οικονομικά στοιχεία τους, κατά το ν.3870/2010.

– Οι περιορισμοί λειτουργίας εκλογικών κέντρων, ανάρτησης αφισών και πανό, χρήσης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διανομής φυλλαδίων και εκλογικού υλικού κλπ όσον αφορά τους Συνδυασμούς και κατά το μέρος που ορίζονται στο αρ.5 (και όχι στο αρ.6) του ν.3870/2010.