Άμεσα στο πλευρό των πληγέντων από τις πυρκαγιές όσο και ιδιαίτερα στους πληγέντες επιχειρηματίες το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη του που επλήγησαν από τη καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά στην περιοχή Βιλίων   να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία του ΒΕΠ, να δηλώσουν τα στοιχεία τους, ώστε το Επιμελητήριο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του να προβεί άμεσα σε πρωτοβουλίες  στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανακούφισης των πληγέντων.

Τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά μπορούν να απευθύνονται για τη δήλωση των στοιχείων τους, στο τηλ. 210 4121 298, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η να στέλνουν email : problems@bep.gr.