Το Εφετείο Αθηνών με την απόφαση του, με αρ.3.776/2019 , που μόλις δημοσιεύθηκε, δέχθηκε ότι η συνολική αξία του του κτήματος Μορφοπούλου (οικόπεδο 1905 τμ ,κτίσματα , πηγάδι ,στέρνες ,πέντε φοίνικες κλπ),ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 812.300 € και επικύρωσε προηγούμενο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και των ιδιοκτητών ποσοστού 50% στο μικρότερο ποσό των 400.000 €, το οποίο πρέπει να καταβάλει ο Δήμος προς αυτούς.

Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στην απόφαση αυτή επισημαίνεται ότι:

«…Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για την απόκτηση , συντήρηση και διαφύλαξη του «κτήματος Μορφοπούλου» στην Ελευσίνα ,που έχει ιστορική και παραδοσιακή αξία και γίνεται με δαπάνη του Δήμου Ελευσίνας.Με Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ/Δ/103/6-3-1990 και ΦΕΚ/Δ/396/5-7-1990) χαρακτηρίστηκε ολόκληρο το συγκρότημα του κτήματος Β.Μορφοπούλου,ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο,διότι τα κτίσματα που βρίσκονται στο κτήμα ,χρονολογούνται στην προτού 1830 εποχή.Ακόμα με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού ( ΦΕΚ/Β/583/5-9-1992) χαρακτηρίστηκε το απαλλοτριούμενο «ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1569/1950» και ορίστηκαν τα όρια της ιδιοκτησίας του ως Ζώνη Προστασίας.Στην απόφαση γίνεται αναφορά περί της αρχιτεκτονικής αξίας και περιγράφεται ως «κτίριο νεοκλασσικής μορφής με αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στοιχεία και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα εσωτερικό ζωγραφικό διάκοσμο ,σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής , το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πολεοδομική διαμόρφωση του κέντρου της πόλης της Ελευσίνας…»

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς “H απόφαση με αρ.3.776/2019 του Εφετείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκε ο συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και των συνιδιοκτητών του «κτήματος Μορφοπούλου» περιλαμβάνει, εκτός των άλλων , σημαντικές σκέψεις και διαπιστώσεις σχετικά με τα αδήλωτα ακίνητα (αγνώστου ιδιοκτήτη) στο Κτηματολόγιο που βρίσκονται εντός του Δήμου Ελευσίνας και τα οποία περιέρχονται, πλέον, στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου”.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

«…Περαιτέρω το απαλλοτριούμενο ακίνητο βρίσκεται εντός της κτηματογραφηθείσης περιοχής του Δήμου Ελευσίνας, ολοκληρώθηκε δε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίσθηκε έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου Ελευσίνας ,την 30-01-2004, σύμφωνα με τις 207/3/20-1-2004 και 208/3/20-1-2004 αντίστοιχες αποφάσεις του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ 146/Β/29-1-2004),μετά δε από παρατάσεις (αρ.126 ν.4514/2018 και αρ.18 ν.4551/2018 ,σε συνδυασμό με αρ.1 παρ.3 ν.4585/2018 ) , την 31-10-2018 κατέστησαν οριστικές οι πρώτες εγγραφές και σύμφωνα με το αρ.9 ν.2664/98 ακίνητα ,που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή.

Σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο του «κτήματος Μορφοπούλου» (αρχικές εγγραφές) το υπόλοιπο ποσοστό 50% της πλήρους κυριότητας του απαλλοτριουμένου ακινήτου φερόταν ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Αφού οι πρώτες εγγραφές κατέστησαν οριστικές στον Δήμο Ελευσίνας ,την 31-10-2018,θεωρείται ότι το ποσοστό αυτό ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο…»