Πρώτη με διαφορά και στην Δυτική Αττική η Νέα Δημοκρατία.

εδώ τα αποτελέσματα όπως συγκεντρώνονται στα εκλογικά τμήματα της Δυτικής Αττικής