Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή την με αρ. 170/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων .

Στην αναφορά που κατατέθηκε γνωστοποιείται στην Υπουργό η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση 6/θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου µε έδρα την Κινέτα, την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. µε έδρα τα Μέγαρα, καθώς και την προαγωγή του 2ου και 5ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων και 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου.