Τα Μεγαρίτικα Κάλαντα των Φώτων “είπαν” στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα μέλη του συλλόγου “Αλκάθους και Καρία”, με τις παραδοσιακές φορεσιές, στον Υπουργό Κ. Τσιάρα και τον Υφυπουργό Γ. Κώτσηρα.