Γ. Πατούλης: «Σε συνεργασία με φορείς αναγνωρισμένου κύρους εμπλουτίζουμε τα εργαλεία μας για την καλύτερη θωράκιση της υγείας των πολιτών της Αττικής»

Με αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος για «τη Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις σε επίπεδο Περιφέρειας», ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος του «Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Τσάτσου» Ξ. Κοντιάδης υπέγραψαν σχετική Προγραμματική Σύμβαση, στα γραφεία της Περιφέρειας.

Στόχος είναι η συνεργασία και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την καλύτερη προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, η ενημέρωση και η υποστήριξη του πληθυσμού απέναντι στους κινδύνους για την υγεία και στα έκτακτα συμβάντα που σχετίζονται με την ανάδυση νέων λοιμώξεων σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις Άξονες Προτεραιοτήτων:

  • Άξονας 1: Ανάπτυξη Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας σε Επίπεδο Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Εκπόνηση Οδικού Χάρτη Δημόσιας Υγείας.
  • Άξονας 2: Δημοσιότητα και Επικοινωνία της Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
  • Άξονας 3: Εκπαίδευση στελεχών στη Δημόσια Υγεία.

Κατά τη σχετική συζήτηση ο κ. Κοντιάδης επισήμανε πως η πανδημία ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που έχουν οι περιφέρειες στα ζητήματα προάσπισης της δημόσιας υγείας, κυρίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας και υπογράμμισε πως σ΄αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού των Περιφερειών στα ζητήματα αυτά.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως στόχος της διοίκησης είναι να γίνει η Αττική μία Περιφέρεια-Πρότυπο Υγείας, επισημαίνοντας πως είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο καλύτερης υγειονομικής θωράκισης των πολιτών στην μετά-covid εποχή. « Προτεραιότητά μας είναι να γινόμαστε κάθε μέρα και πιο χρήσιμοι για τους πολίτες. Η προστασία της υγείας των πολιτών με έμφαση στην πρόληψη και στο επίκεντρο των πολιτικών μας και σ΄αυτό το πλαίσιο σε συνεργασία με φορείς αναγνωρισμένου κύρους εμπλουτίζουμε τα εργαλεία μας για την καλύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής», τόνισε.

#pressgreece

#ΑΤΤΙΚΗ