Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται στους Δήμους όλης της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 35.185.002,00 ευρώ, ως πρώτη (1η), δεύτερη (2η) και τρίτη (3η) μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2021. Τα ποσά αποδίδονται για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται.

 

Πόσα κατανέμονται στους Δήμους της Δυτικής Αττικής

Δήμος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 80.400 ευρώ

Δήμος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  67.807 ευρώ
Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 78.292 ευρώ
Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ 115.125 ευρώ
Δήμος ΦΥΛΗΣ 122.632 ευρώ