Με απόφαση της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Χρήστου Ε. Στάθη, κήρυξε τις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων, Μάνδρας και Οινόης του  Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου 2022.