Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εδώ και πολύ καιρό πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της υγειονομικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση. Η απουσία από τον φυσικό χώρο της αίθουσας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του σώματος, δεν φαίνεται όμως να έχει επηρεάσει τον συγκεντρωτικό τρόπο που λειτουργεί ο δήμαρχος και η παράταξη του, αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνδυασμού “Μαζί με όραμα” με επικεφαλής τον Κλεάνθη Βαρελά.

Τελευταίο θέμα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2021 ήταν ο ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση τριμελούς διοικούσας επιτροπής του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (νόμος 4486/2017, ΦΕΚ 115 Ά). Η εισήγηση της δημοτικής διοίκησης δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη για τον συνδυασμό μας καθώς πρότεινε τακτικό μέλος τον κ. Κωνσταντίνο Καράμπελα που αποτελεί και μέλος της παράταξης του δημάρχου και ο οποίος ήδη κατέχει την θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και τη θέση του υπευθύνου προαγωγής και προστασίας της δημόσιας υγείας του δήμου Μεγαρέων.

Η εισήγηση αυτή αποδεικνύει για μία ακόμα φορά τη διάθεση του κ. Σταμούλη να συγκεντρώσει εξουσίες μέσω της κατάληψης σημαντικών θέσεων από πρόσωπα που πρόσκεινται σε αυτόν. Επίσης δείχνει την απαξίωση για μία ακόμα φορά στη δημοτική κοινότητα της Νέας Περάμου η οποία θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί στη διοικούσα επιτροπή από δημοτικό σύμβουλο που έχει εκλεγεί στη Νέα Πέραμο.

Να σημειωθεί ότι πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής είναι ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Αναστάσιος Καλλιάς ο οποίος συμμετέχει με την ιδιότητα του ιατρού του Κέντρου Υγείας Μεγάρων και τοποθετήθηκε στη θέση αυτή με εντολή του διοικητή της 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας. Ως δεύτερο μέλος της επιτροπής ορίζεται η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Μεγάρων και τρίτο μέλος δημοτικός σύμβουλος. Η  πρόταση του κ. Βαρελά ήταν ως τρίτο  τακτικό μέλος να συμμετέχει η κ. Αικατερίνη Μπαμπαλού, δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού «Μαζί με Όραμα» και εκλεγμένη στην δημοτική κοινότητα Νέας Περάμου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί η περιοχή της Νέας Περάμου και έτσι θα δινόταν μία ουσιαστική ευκαιρία να υπάρξει αγώνας για την δημιουργία του Περιφερειακού Ιατρείου που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Νέας Περάμου.

Επίσης ο κ. Βαρελάς ζήτησε να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Ο λόγος που ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία είναι ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι της παράταξης του κ. Σταμούλη την ώρα της ψηφοφορίας του εν λόγω θέματος δεν εμφανίζονταν στην κάμερα αφήνοντας αμφιβολίες για το αν η φυσική τους παρουσία συνδυάζεται με την ηλεκτρονική παρουσία. Ως εκ τούτου, ο δημοτικός συνδυασμός «Μαζί με Όραμα» θα προσφύγει άμεσα κατά της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η παράταξη του δημάρχου προσμετρά 11 μέλη, δηλαδή αποτελεί μειοψηφία κατέχοντας το 1/3 του σώματος του δημοτικού συμβουλίου, τηρείται από τον κ. Σταμούλη η αδιάλλακτη θέση να εισηγείται επανειλημμένως και με κάθε ευκαιρία την τοποθέτηση συμβούλων αλλά και μελών του συνδυασμού της «Ένωσης Πολιτών» σε επιτροπές και άλλες σημαντικές διοικητικές θέσεις. Γίνεται σαφές για μία ακόμα φορά ότι η Νέα Πέραμος δεν βρίσκεται στο κάδρο των επιλογών του κ. Σταμούλη.

 

Εκ του γραφείου Τύπου του δημοτικού συνδυασμού «Μαζί με Όραμα»