Λ. Κοσμόπουλος: «Είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση μας, κατά έργων ανεπιθύμητων στην τοπική κοινωνία»

Αρνητική γνωμοδότηση ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 54 MW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση Γεννηματά-Πέτρα Αετού της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθρών Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2022.

Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος έχει εκφράσει και έχει κάνει πράξη την πολιτική βούληση για προστασία του περιβάλλοντος στη Δυτική Αττική, σε μια περιοχή που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Συνεπώς, και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου που ετέθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά, καθώς η χωροθέτηση του έργου δεν είναι σύμφωνη με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ).

Επιπλέον, δεν εξετάσθηκαν εναλλακτικές λύσεις για το έργο, ορισμένα από τα στοιχεία του οποίου αφορούν σε άλλο έργο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ως εκ τούτου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ψήφισε αρνητική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο που αφορά αιολικό σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 54 MW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση Γεννηματά-Πέτρα Αετού της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθρών Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2022.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε: «Είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση μας, κατά έργων ανεπιθύμητων στην τοπική κοινωνία. Έχουμε δώσει μάχες σε μεγάλες φυσικές καταστροφές και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε έργα που δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των συμπολιτών μας. Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάσθηκε και από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, που εξέφρασε τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις της».