Λ. Κοσμόπουλος: «Μεριμνούμε εγκαίρως για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας»

Προγραμματισμένη εφαρμογή προνυμφοκτονίας από αέρος με DRONE στον υγρότοπο Βουρκαρίου του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Καλούνται  για λόγους προστασίας πολίτες που κατοικούν ή και εργάζονται στην περιοχή για την ημερομηνία της αεροεφαρμογής, ώστε κατά την διάρκεια του ψεκασμού η περιοχή να είναι ελεύθερη από ανθρώπους και ζώα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Μεριμνούμε εγκαίρως για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας και για αυτό προχωράμε στις απαραίτητες ενέργειες βάσει της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής».