Συνάντηση εργασίας με δύο ειδικούς, ανεξάρτητους, ευρωπαίους συμβούλους- εμπειρογνώμονες μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ.  Αργύρης Οικονόμου την Κυριακή 15  Σεπτεμβρίου.

Αντικείμενο της συνάντησης στην οποία παρέστη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών  Θεμάτων κ. Δημήτρης Λιάσκος,  ήταν η εξέλιξη και ο βαθμός υλοποίησης  των έργων  που σχετίζονται με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η δημοτική αρχή αναμένει άμεσα λεπτομερή  έκθεση από τους δύο ειδικούς συμβούλους-εμπειρογνώμονες σχετικά με την πραγματική κατάσταση και την πορεία των έργων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Σύστασης  1»  της  Ε.Ε. σε συνέχεια της αξιολόγησης του Ιουλίου 2019 και ο προγραμματισμός  της έχει δρομολογηθεί από το δήμαρχο κ. Οικονόμου σε συνεργασία με την «Ελευσίνα2021 Α.Ε.», αρκετό καιρό  πριν την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του, όπως ζήτησαν από την Ε.Ε.

Η άμεση ανταπόκριση της νέας δημοτικής αρχής Ελευσίνας στα θέματα που αφορούν στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα φανερώνει αφενός μεν  την ανησυχία της  για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στα έργα υποδομής , αφετέρου δείχνει τη σαφή πρόθεσή της να επιλύσει χωρίς χρονοτριβή  τα οποία προβλήματα έχουν ανακύψει.
Η συγκεκριμένη έκθεση που  θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα  αναμένεται να παραδοθεί πριν την επίσημη αξιολόγηση της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. που θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου.