Προστασία των καταναλωτών και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς με εντατικοποίηση ελέγχων από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής εν όψει Πάσχα

Λ. Κοσμόπουλος: «Διασφαλίζουμε την ποιότητα και όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς»

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, εν όψει των εορτών του Πάσχα, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Αττικής διενεργούνται στην αγορά, σε όλα τα σημεία παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς, η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα σε πάσης φύσης χώρους που παρουσιάζουν καταναλωτική κίνηση την Πασχαλινή περίοδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος ανέφερε σχετικά: «Διασφαλίζουμε την ποιότητα και όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Οι υπηρεσίες μας διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους τακτικά και με ιδιαίτερη συνέπεια, ιδιαίτερα εν όψει των εορτών του Πάσχα».