Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, κατά το χρονικό διάστημα από 06.00΄ ώρα της Δευτέρας 17-6-2024 έως και την 05.00΄ ώρα της Παρασκευής 21-6-2024, ως εξής:

Α’ Φάση (περιοχή κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα του Α/Κ Θηβών):

· Ολικός Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της κατεύθυνσης προς Ελευσίνα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (κάθετη οδός του κόμβου), για εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στην περιοχή της συμβολής του ανωτέρω κλάδου εξόδου με την Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας.

· H αποκλειόμενη κίνηση θα εξυπηρετείται με συνέχιση αυτής έως τον γειτονικό Α/Κ Παραδείσου, έξοδο και επανείσοδο στην Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση προς Κόρινθο και έξοδο από τον αντίστοιχο κλάδο του Α/Κ Θηβών.

Β’ Φάση (τμήμα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας, μεταξύ του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα και του εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου):

· Αποκλεισμός των αριστερών λωρίδων και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (κάθετη οδός του

κόμβου) στην περιοχή μεταξύ του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα και του κλάδου εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, για εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στην ανωτέρω περιοχή.

· H αποκλειόμενη κίνηση για την είσοδο στη Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την κατεύθυνση από Θήβα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας, θα εξυπηρετείται μέσω της οδού Κίμωνος (παρακαμπτήρια της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.).

Γ’ Φάση (περιοχή κλάδου εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών):

· Ολικός Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και της δεξιάς λωρίδας Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στην κατεύθυνση προς Μάνδρα, για εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στην ανωτέρω περιοχή.

· H αποκλειόμενη κίνηση για την είσοδο στη Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξυπηρετείται μέσω της οδού Κίμωνος (παρακαμπτήρια της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.