Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε
περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις
διατάξεις του ν. 998/1979 (Α ́ 289), οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, για σήμερα 11/6/2024 ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 136896/01.05.2024 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Κορινθίας με ΑΔΑ: 6ΦΣ87Λ1-Μ72, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, η
διέλευση, κυκλοφορία, επίσκεψη διαμονή, παραμονή, κατασκήνωση καθώς και η
οργάνωση και διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας, αθλητικής , ψυχαγωγικής,
θρησκευτικής, κ.λπ., εντός των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων όπου αυτές
και αν βρίσκονται στην Π.Ε. Κορινθίας για ΣΗΜΕΡΑ 11/6/2024