Στις καλές πρακτικές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενέταξε η  Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» την κίνηση για Προσλήψεις Ανέργων Δημοτών 55-67 ετών μέσω Προγράμματος ΟΑΕΔ στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας γίνεται ο πρώτος Δήμος της χώρας που προέβη σε προσλήψεις ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω Προγράμματος ΟΑΕΔ, δίνοντας την ευκαιρία σε ευάλωτους ηλικιακά ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο – Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών που βρίσκονται πλησίον συνταξιοδότησης. Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας από 23.07.2020 εντάσσεται επίσημα στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55 έως 67 ετών. Άμεσος στόχος είναι να ωφεληθούν τα μέγιστα οι μακροχρόνιοι άνεργοι του Δήμου και να αποφευχθεί το αποτέλεσμα, σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, στέρησης του δικαιώματος σύνταξης.

Η δράση είναι μερικώς επιχορηγούμενη –194.400,00 € είναι το ποσό επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ. Το 75% του κόστους μισθοδοσίας αφορά επιχορήγηση του ΟΑΕΔ (μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 750€ ανά δικαιούχο, ανά μήνα) και η υπόλοιπη μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

#ATTIKH

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ

#pressgreece