Δείτε την λίστα με τις ανοικτές για αιτήσεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν προσλήψεις σε Δήμους.

30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/01/2020-23/01/2020  Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

210 5537215

Περίληψη Προκήρυξης

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτκού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων)

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

210 5582104-5

Προκήρυξη

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/01/2020 έως 28/01/2020

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

210 3213571

Προκήρυξη