Πρόγραμμα υποστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής των επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής με στόχο την καλύτερη προβολή των προϊόντων τους

 • Αιτήσεις μέχρι και τις 29 Απριλίου

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τοπική παραγωγή της Αττικής μας και στηρίζουμε τους αγρότες μας με σύγχρονα μέσα»  

 Κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής διοργανώνουν πρόγραμμα υποστήριξης των επαγγελματιών αγροτών με στόχο να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση στην ανάλυση των μικρών αγροτικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν τόσο για τον έλεγχο του κόστους της παραγωγής, όσο και για τη βελτιστοποίηση στη στρατηγική προώθησης του προϊόντος.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής με έδρα την Περιφέρεια Αττικής.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν  στο πρόγραμμα ψηφιακού εγγραμματισμού που θα τους βοηθήσει σημαντικά στην ψηφιακή τους προβολή. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους να συμμετέχουν σε εκθέσεις που διοργανώνονται από την Περιφέρεια Αττικής.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν πενήντα (50) Δικαιούχοι μετά από αίτησή τους. Η κατάταξή τους θα γίνει κατά προτεραιότητα με βάση τον αύξοντα αριθμό υποβολής της αίτησής τους. Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://oikotexnia.ptapatt.gr/ και στη συνέχεια να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βεβαίωση εγγραφής και ταυτότητα υπευθύνου) σε κλειστό φάκελο μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή Courier ή αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής: Σίνα 11, ΤΚ 10680, Αθήνα, έως και την 29/04/2022.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει σχετικά: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τοπική παραγωγή της Αττικής μας και στηρίζουμε τους αγρότες μας με σύγχρονα μέσα.  Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής, επιδιώκουμε την προβολή του αγροδιατροφικού μας τομέα και την ανάδειξη των εξαιρετικών του προϊόντων. Η στήριξη των παραγωγών του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα της διοίκησής μας στην Περιφέρεια Αττικής, αφού αντιλαμβανόμαστε τον αγροδιατροφικό τομέα ως κομβικό πυλώνα της περιφερειακής οικονομίας. Σ΄αυτό το πλαίσιο  συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με στοχευμένες δράσεις στην προσπάθεια των παραγωγών να προωθήσουν τα προϊόντα τους».

Το Πρόγραμμα

Με το παρόν πρόγραμμα η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να υποστηρίξει τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, με βάση το παραπάνω σκεπτικό με τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Συνέντευξη με τον ωφελούμενο ώστε να καταγραφεί αναλυτικά η μέχρι σήμερα διαδικασία η οποία ακολουθεί τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία όσο και κατά την μεταποιητική εάν και εφόσον πραγματοποιεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αντληθούν και άλλες απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τη δυναμική της εκμετάλλευσης, δυνατότητες επέκτασης αυτής, προβλήματα και προοπτικές.
 2. Ανάλυση των δεδομένων και δημιουργία ατομικών προτάσεων για τον κάθε ένα εξ αυτών που θα αφορούν τόσο στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στις βέλτιστες τεχνικές για την καλύτερη ανάδειξη του προϊόντος.
 3. Ένταξη στο πρόγραμμα ψηφιακού εγγραμματισμού της Περιφέρειας.
 4. Διαδικτυακά σεμινάρια για ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο (e-governence, e-commerce, e-banking, διαδικτυακές πλατφόρμες κτλ).
 5. Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα marketing, packaging, branding (εμπορικό σήμα) κτλ. Πριν την παρουσίαση των δεδομένων στους ενδιαφερόμενους, για να γίνουν πιο κατανοητά τα στοιχεία θα γίνεται κατηγοριοποίησή τους σε αρχάριους και προχωρημένους όσον αφορά το επίπεδο στρατηγικής marketing (εμπορία – διάθεση) που ακολουθούν και τη δημιουργία σεμιναρίων που στόχο θα έχει, τους πρώτους να τους φέρει σε επαφή με τις έννοιες του marketing με απλό και κατανοητό τρόπο, τι σημαίνει Packaging (τυποποίηση/συσκευασία ) και τα οφέλη αυτού στην προώθηση του προϊόντος καθώς και ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ στους πιο προχωρημένους θα αναλυθεί σε βάθος το σύνολο των δυνατοτήτων προώθησης του προϊόντος και η τεχνική διαδικασία για πραγματοποίηση εξαγωγών.
 6. Παρουσίαση των προτάσεων που θα έχουν εξαχθεί από την ανάλυση των δεδομένων, στον καθένα ξεχωριστά.
 7. Ενημέρωση για τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να διευκολυνθούν στην εξέλιξη της επιχείρησής τους.
 8. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εργασιών από τους ωφελούμενους.
 9. Συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες συναντήσεις παρουσίασης των προϊόντων τους με τη βοήθεια της Περιφέρειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) και ο υπεύθυνος της μονάδας να έχει ηλικία έως 55 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων αποτελούν:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση : https://oikotexnia.ptapatt.gr/
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.)
 3. Ταυτότητα του υπευθύνου

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών και θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους η λίστα των συμμετεχόντων με βάση τη σειρά προτεραιότητας της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.