Στη σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων του “Ενωτικού Συνδυασμού” με επικεφαλής τον Γ. Τσουκαλά με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο, εκφράστηκε το αίτημα η Περιφέρεια Αττικής να υιοθετήσει και να προσαρμόσει στα δεδομένα της περιοχής μας, το πρόγραμμα που προκήρυξε στις 11/01/2021 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Στήριξη ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία».

Το εν λόγω πρόγραμμα σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα που προκήρυξαν από τον 10/2020 οι Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα.

– Το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η μείωση του κύκλου εργασιών του 2ου και 3ου τριμήνου του 2020 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019. Με αυτό το κριτήριο επιδοτούνται οι πραγματικές πληγείσες επιχειρήσεις, οι οποίες απώλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους λόγω των lockdown.

– Δεν έχουν τεθεί κριτήρια αξιολόγησης που πριμοδοτούν τις επιχειρήσεις με υψηλό αριθμό εργαζομένων. Επομένως, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να εγκριθούν όσο το δυνατό περισσότερες πραγματικά μικρές – «οικογενειακές» επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μείνει εκτός χρηματοδότησης σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.