Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει ότι “προσφέρει μια πρωτοποριακή  διαδικτυακή υπηρεσία η οποία έχει ως στόχο την άμεση και εξατομικευμένη ενημέρωση των άνεργων  δημοτών και κατοίκων του, μέσω της γνωστοποίησης σε αυτούς κάθε δημοσιευμένης αγγελίας (σε οποιονδήποτε  τομέα), για θέση εργασίας στο Δήμο Μεγαρέων και στην Αττική”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεγαρέων(ΠΕΟΑΚ & Μινώας),  με το βιογραφικό τους, Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-13:00.
Ο αρμόδιος υπάλληλος  θα καταχωρήσει τα στοιχεία σας και θα σας ενημερώνει για νέες ευκαιρίες εργασίας σχετικές με την ειδικότητα και την προϋπηρεσία σας.

Πληροφορίες:
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μεγαρέων

ΠΕΟΑΚ & Μινώας, Μέγαρα, 19100
ΤΗλ: 22960 26862
pronoiameg@gmail.com

“Βασικό στοιχείο του συστήματος είναι η αυτόματη σύζευξη της θέσης εργασίας που ανακοινώνεται σε έντυπα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά) και ιστοσελίδες με τις δεξιότητες/σπουδές/ προϋπηρεσία του κάθε ενδιαφερομένου ανέργου  και η αυτόματη ενημέρωσή του.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Μεγαρέων, για την ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των άνεργων δημοτών, οι υπηρεσίες του δήμου , μέσω της πλατφόρμας  VolSystem, εξασφαλίζουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας, με οικονομία χρόνου των ενδιαφερομένων και φυσικά , χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για αυτούς”.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το σύστημα  είναι περιληπτικά:

  1. Εκμηδένιση του χρόνου αναζήτησης νέων αγγελιών από τον ενδιαφερόμενο δημότη ή κάτοικο, εφόσον αυτή γίνεται πλέον από το σύστημα. Η βάση δεδομένων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις αγγελίες εργασίας ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, ΟΑΕΔ κ.λπ.
  2. Παράκαμψη της διαδικασίας συλλογής και αποστολής στοιχείων επικοινωνίας για τον εκάστοτε εργοδότη, καθώς κάθε αγγελία περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία γνωστοποιούνται αυτόματα και εξατομικευμένα στον κάθε άνεργο κατά την ενημέρωση των αγγελιών οι οποίες τον ενδιαφέρουν(με ηλεκτρονικό μήνυμα )
  3. Ενημέρωσή όλων των ανέργων, ακόμα κι αυτών που δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινωνικά δίκτυα, για όλες τις αγγελίες οι οποίες τους ενδιαφέρουν (αντίστοιχες της ειδικότητας και των ενδιαφερόντων τους) χωρίς την πιθανότητα παράληψης κάποιας αγγελίας
  4. Δυνατότητα παρακολούθησης του έργου μέσω στατιστικών στοιχείων τα οποία μπορούν να εξάγουν οι διαχειριστές για την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις τάσεις και ελλείψεις της αγοράς εργασίας του Δήμου, παρουσιάζοντας θέσεις/επαγγέλματα με αυξημένη/μειωμένη ζήτηση

Μια ακόμη καινοτομία του συστήματος VolSystem είναι η σύνδεσή του με την τοπική επιχειρηματικότητα. Μέσω της πλατφόρμας  αναδεικνύεται επίσης,  η τοπική επιχειρηματικότητα εφόσον υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης τοπικών αγγελιών για κάθε Δήμο οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω την γεωγραφικής τους εγγύτητας. Απευθυνόμενοι στο δήμο, οι επιχειρηματίες μπορούν να καταχωρούν απευθείας αγγελίες, για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η επιχείρησή τους.

Μέσω των παραπάνω πλεονεκτημάτων του πληροφοριακού συστήματος, που λειτουργεί στο Δήμο Μεγαρέων , η υπηρεσία εύρεσης εργασίας στους δημότες απλουστεύεται και καθίσταται άμεση , αποτελεσματική και εξατομικευμένη.