Ένα έργο που συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε για να συνομιλήσει με τους υπεύθυνους για την πορεία του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος.

Η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς, συνολικού προϋπολογισμού 86.200.000 ευρώ, με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ανάδοχο την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, προχωρά αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα της Αττικής. Τα έργα θα κατασκευαστούν σε περιοχές του ανάντη τμήματος τού ρέματος της Εσχατιάς και είναι ζωτικής σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να παρεμβαίνει με καθαρισμούς του ρέματος, ώστε να προχωρήσει το έργο, ευελπιστώντας ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστούν καθαρισμοί, με την καθοριστική διευθέτηση του ρέματος με το έργο αυτό. Υπό το συντονισμό του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, έχουμε θέσει εξ αρχής προτεραιότητα σε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε σύντομα».

 

#pressgreece