Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων και πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για το μεταναστευτικό  και την ένταξη των προσφύγων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σ. Βούλτεψη.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Π. Γεωργιάδης, συζητήθηκε το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που μπορεί να αναπτυχθεί σε θέματα, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και εξειδίκευσης.

Συζητήθηκαν συγκεκριμένες δυνατότητες συνεργασίας στο θέμα του μεταναστευτικού και της ένταξης. «Θα προχωρήσουμε με βάση ένα εθνικό σχέδιο για τη χώρα το οποίο θα είναι επ’ ωφελεία του λαού μας, των πόλεών μας και πιστεύουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Αττικής και γενικότερα οι Περιφέρειες όλη της χώρας μπορούν να προσφέρουν πολλά», δήλωσε η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σ. Βούλτεψη.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της συνάντησης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής, ενώ υπογράμμισε την αναγκαιότητα χαρτογράφησης των Προσφύγων και Μεταναστών προκειμένου να υλοποιηθούν περαίτερω δράσεις.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής είναι η χρηματοδότηση μέσω ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με 5 εκ. Ευρώ  προκειμένου να ενισχυθεί το Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας σε δομές φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών που βρίσκονται στην Αττική. Επίσης η  Περιφέρεια Αττικής έχει ενισχύσει με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 7 Κέντρα Κοινότητας και 3 Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στην Αττική, με πόρους του ΠΕΠ Αττικής ύψους 772.200 ευρώ.

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε επίσης ότι, τόσο από τη θέση του Περιφερειάρχη της Αττικής, όσο και από τη θέση του Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ θα συμβάλει προκειμένου να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις, ενώ υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα ειδικό πλαίσιο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης.

 

 

«Η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην κοινωνία είναι  ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο οφείλουμε να προσεγγίζουμε με βάση τις ανθρώπινες αξίες, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο και με τη στενή συνεργασία με την  Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μπορούμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση επιπλέον πρωτοβουλιών οι οποίες θα είναι μετρήσιμες,  ουσιαστικές και θα  βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα μας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι με την προσπάθεια που κάνει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, η  κυρία Βούλτεψη και ο Γενικός Γραμματέας ο  Πάτροκλος Γεωργιάδης μπορούμε να σημειώσουμε βήματα προόδου τα οποία θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας.  Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα συγκεκριμένες δομές και  δράσεις. Βασική προτεραιότητα της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα». 

 

#pressgreece