Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του παράκτιου χώρου της Κινέτας και της Νέας Περάμου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

 

Γ. Πατούλης: «Επενδύουμε στη θωράκιση του περιβάλλοντος ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές-Προστατεύουμε το αύριο των παιδιών μας»

 Με αφορμή τις σημαντικές καταστροφές που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια η Δυτική Αττική, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του παράκτιου χώρου της Κινέτας και της Νέας Περάμου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση έρευνας για τις σημαντικές επιπτώσεις των πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2017 αλλά και της πυρκαγιάς του 2018 στο χερσαίο χώρο της ευρύτερης περιοχής, με τις οποίες οι κάτοικοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές καθημερινά.

Οι επιπτώσεις αυτές όμως επεκτείνονται και στον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, όπως η υποβάθμιση των νερών κολύμβησης λόγω των σημαντικών ποσοτήτων φερτών υλικών που εισήλθαν στο θαλάσσιο σύστημα αμέσως μετά τις πλημμύρες.

Η αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστά κατά περιόδους τις παραλίες της περιοχής μη ελκυστικές για κολύμβηση.

Παράλληλα, πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα των νερών για την πιθανή ύπαρξη επιβλαβών στην ανθρώπινη υγεία ουσιών τόσο για την κολύμβηση όσο και για την αλιεία και την οστρακοκαλλιέργεια, οι οποίες αποτελούν σημαντικές επαγγελματικές δραστηριότητες στη Δυτική Αττική.

Ως αντιπροσωπευτικές περιοχές για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση του παράκτιου συστήματος της Δυτικής Αττικής έχουν επιλεγεί η Νέα Πέραμος και η Κινέτα, καθώς οι δύο αυτές περιοχές παρουσιάζουν πλήθος δραστηριοτήτων, με χαρακτηριστικότερες την αλιεία και τον τουρισμό, η μια βρίσκεται εντός του Κόλπου της Ελευσίνας και η άλλη εκτός αυτού, στο Βόρειο Σαρωνικό Κόλπο, ενώ και οι δύο δέχονται τον απόηχο περιβαλλοντικών πιέσεων των βιομηχανιών πάσης φύσης της ευρύτερης περιοχής και έχουν πληγεί σφοδρά από πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Στόχος της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων:

  • Να εκτιμηθούν οι πιέσεις που δέχεται το παράκτιο περιβάλλον της περιοχής, τόσο άμεσα από ανθρωπογενείς παράγοντες,
  • Να προταθούν τρόποι βέλτιστης διαχείρισης με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη, αλλά και μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του φυσικού κάλλους και του πλούτου του ευαίσθητου θαλάσσιου οικοσυστήματος της Δυτικής Αττικής
  • Να γίνουν προτάσεις σχεδιασμού τεχνικών λύσεων αποκατάστασης,
  • Να παρακολουθείται συστηματικά το φαινόμενο που αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για το παράκτιο περιβάλλον της περιοχής όσο και για τη δημόσια υγεία.

Η διάρκεια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι 24 μήνες, με εποχιακές δειγματοληψίες.

Με αφορμή την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Επενδύουμε στη θωράκιση του περιβάλλοντος ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως είναι η Δυτική Αττική με στόχο να διασφαλίσουμε πως η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα είναι σε υψηλά επίπεδα αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σ΄αυτό το πλαίσιο ξεκινούμε μία συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, προσβλέποντας στη δεδομένη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει σε ερευνητικά προγράμματα αυτού του είδους. Το Περιβάλλον είναι το «σπίτι» μας και οφείλουμε όλοι να το αντιμετωπίζουμε με το δέοντα σεβασμό αλλά και προσοχή προκειμένου να προστατεύσουμε αυτή τη σπάνια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές».