Νέος Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στην Πολιτιστική ο Φ. Τατάκης

 

Παραίτηση του Δημήτρη Λιάσκου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για θέματα πολιτισμού στον Δήμο Ελευσίνας.

Στην απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», γίνεται αποδοχή της παραίτηση του Δημήτρη Λιάσκου και νέος Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτισμού ορίζεται ο Φώτιος-Παναγιώτης Τατάκης, με αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και προετοιμασία της διοργάνωσης του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης 2021» με θητεία από 01.02.2021 έως 31.12.2021