Ολοκληρώθηκε ο επανακαθορισμός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ-

Μεγάλες εκτάσεις αποδίδονται στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό

Με την έκδοση του ΦΕΚ και την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Επισφραγίστηκε και τυπικά η διαδικασία τροποποίησης και επανακαθορισμού των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας (ΧΖΛ), αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (τ. 237 Δ’/08-05-2021 «Τροποποίηση και επανακαθορισμός των ορίων Χ.Ζ.Λ. Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2971/2001») της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον αποχαρακτηρισμό μεγάλων εκτάσεων της ΧΖΛ και απόδοσής τους στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων, μετά από αντίστοιχα αιτήματα των ανωτέρω Δήμων.

Οι εν λόγω εκτάσεις αφορούν μεγάλα χερσαία τμήματα περιοχών στη Ζώνη Λιμένος του ΟΛΕ στην Ελευσίνα, τα Μέγαρα (Νέα Πέραμος) και τον Ασπρόπυργο, τα οποία δεν χρησιμοποιούντο για λιμενικές εργασίες και μέχρι σήμερα δεν εντάσσονταν στα σχέδια ανάπτυξης του Λιμένα.

Η απόδοση της χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων στους Δήμους αποσκοπεί στην αξιοποίηση τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών καθώς έχει  κοινωφελή και κοινόχρηστο σκοπό.

Με αφορμή την τελευταία πράξη της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόμου, του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικολάου Μελετίου και του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τον  Πρόεδρο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Γεώργιο Κουμπέτσο, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολο Καμαρινάκη, καθώς και από στελέχη του Οργανισμού.