Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων εκλέχθηκε με 24 ψήφους ο οφθαλμίατρος πρώην Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Καράμπελας.

Στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση για την νέα δημοτική περίοδο, Αντιπρόεδρος, από τον συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης, του Γ. Μαρινάκη, εκλέχθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κάλλιας με 22 ψήφους και γραμματέας από το συνδυασμό του Κλ. Βαρελά ο Μελέτης Λέλης με 16 ψήφους.