Με ευρεία πλειοψηφία εκλέχθηκε πρόεδρος στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου για το 2024, ο Δημήτρης Καγιάς. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρώτος σε σταυρούς από τον συνδυασμό του δημάρχου Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, Γιάννης Κατσαρός.

Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου ο Δημήτρης Καγιάς

Στην αρχή της συνεδρίασης ο κος Γιάννης Ηλίας αναφέρθηκε τις αρχές και τους στόχους της νέας δημοτικής αρχής και στη συνέχεια άρχισε η συνεδρίαση. Για την εισήγηση της δημοτικής αρχής για τον κο Καγιά στη θέση του προέδρου, ο συνδυασμός της κας Μαυρίδη ψήφισε θετικά, ο συνδυασμός του κ Μυλωνά λευκό, ενώ ο κος Τσοκάνης καταψήφισε και υπέρ ο κος Ψωμιάδης από τον συνδυασμό του Τσόκα.

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και η δημαρχιακή επιτροπή.