Ορίστηκαν, με απόφαση του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιου Δρίκου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με θητεία από 4.1.2024 έως 4.1.2025 ως εξής:

-Στον Κωνσταντίνο Βαρασά, μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες τεχνικών έργων, πολεοδομίας- χωροταξίας και μελετών

Κωνσταντίνος Ρόκας ορίζεται Αναπληρωτής Δήμαρχος και μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του τομέα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Υποδομών, Δικτύων, Πρασίνου και Αθλητισμού.

Β) Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτικής Ενότητας Οινόης

-Στον Μιχαήλ Σακελλάρη μεταβιβάζονται:

Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών.

-Στην Ξανθή Ρούσση-Παππά, μεταβιβάζονται:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Τμημάτων Κοινωνικής Προστασίας -Αλληλεγγύης και Πολιτισμού

-Στον Γεώργιο Γκιόκα μεταβιβάζονται:

Α)  Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Βιλίων.

-Στον Γεώργιο Γιαλιά μεταβιβάζονται:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

▪️Στον Ιωάννη Λινάρδο μεταβιβάζονται:

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Β) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών