Εξελέγη το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας εξελέγη η Μαριλή Χαραλαμπίδη, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Γιαννίκος και Γραμματέας ο Αθανάσιος Τσολιάκος.
φωτογραφία: Γιάννης Καλυμνάκης