Στόχος η ενεργοποίηση και σύμπραξη όλων των μελών

Την πρώτη συνεδρίαση πραγματοποίησαν τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επιστημόνων Μεγάρων την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, με θέμα τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαΐου 2023.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση το ΔΣ του Συλλόγου συγκροτείται με ομόφωνη απόφαση των μελών του ως εξής:

Τακτικά μέλη:

Πρόεδρος: Κατσούλη Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος: Μουστάκα Αικατερίνη

Γεν. Γραμματέας: Παπασταμάτη Γεωργία

Ταμίας: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα

Καρδάτου Μαρία (Τακτικό Μέλος)

Αραπέτσικας Αλέξανδρος (Τακτικό Μέλος)

Παπασταμάτη Ευθυμία (Τακτικό Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:

Πάνου- Δρίτσα Ελευθερία

Καλοζούμη Παναγιώτα

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ τα νέα μέλη έλαβαν πλήρη ενημέρωση για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ και τους βασικούς στόχους που είχαν τεθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η ενίσχυση του ιστορικού ρόλου του Συλλόγου Επιστημόνων στην τοπική κοινωνία και η ανάδειξη της πνευματικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Ως νέο Δ.Σ, εκτός από τη συνέχιση και ενίσχυση του έργου των απερχόμενων μελών, προτάσσουμε ως πρώτο και κύριο στόχο την επανοικειοποίηση με όλα τα πρόσωπα – μέλη του Συλλόγου. Αυτό απαιτεί στοχευμένες δράσεις με σκοπό να συμβάλλουν στη γνωριμία των μελών μεταξύ τους, στη σύσφιξη και στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών τους και στην εξωστρέφεια προς την κοινωνία των Μεγάρων αλλά και της Νέας Περάμου.

Η ενεργοποίηση και η σύμπραξη όλων των μελών του Συλλόγου είναι απολύτως καθοριστική και επιβεβλημένη ούτως ώστε να τεθούν οι στόχοι που θα αντικατοπτρίζονται σε μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, που θα συνδέουν την επιστημονική μας ιδιότητα με την κοινωνία, τους ανθρώπους και τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Τέλος, χωρίς τους περιορισμούς του κορωνοϊού, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις – που γίνονταν και κατά το παρελθόν – θα ενταθούν σε ποιότητα, ποσότητα και πλουραλισμό αντικειμένων, ούτως ώστε η παρουσία του Συλλόγου να έχει καθοριστικό και διαδραστικό ρόλο με την κοινωνία.