Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής : «Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, από την εγκριθείσα χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, από την Περιφέρεια»

 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων καταβολής της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική»

 Ανακοινώθηκε σήμερα η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά στην ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος καταβολής από τους δικαιούχους έως 15.10.2021.

 Η παράταση δόθηκε επειδή μέχρι σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων εκταμίευσης, 750 δικαιούχοι του προγράμματος δεν έχουν ακόμη υποβάλλει το απαραίτητο αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 22 εκ. € περίπου, η καταβολή των οποίων βρίσκεται σε εκκρεμότητα με ευθύνη των δικαιούχων, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύουν την απώλεια της μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης που τους παρέχει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.

 Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της διαχειριστικής αρχής, έδωσε την παράταση αυτή προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα αυτά, που τόσο ανάγκη έχει η αγορά ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.

Συνεχίζεται η διαδικασία των εκταμιεύσεων για τους υπόλοιπους δικαιούχους

Συνολικά 9.617 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της μη  επιστρεπτέας ενίσχυσης, με συνολικό προϋπολογισμό που  ξεπερνά τα 250 εκ. ευρώ.

Η διαδικασία εκταμιεύσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ήδη σε περισσότερες από  5.500 επιχειρήσεις, έχει καταβληθεί η εγκριθείσα ενίσχυση.