Τη Δευτέρα 29/4/2024, συγκροτήθηκε, μετά από ομόφωνη απόφαση, η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής, με την ακόλουθη σύνθεση:

Συντονίστρια: Κωστάρα Χριστίνα

Αναπληρωτής Συντονιστής: Θανόπουλος Γεώργιος

Συντονιστικό Γραφείο

Θεοχάρης Γεώργιος

Λουγιάκης Κυριάκος

Φώτου Πανωραία

Μέλη

Γιαννοπούλου Φωτεινή

Ζώτα Μαρία

Λουγιάκη Άννα

Μιχάλαρος Ιωάννης

Σάσσαρη Μαρία

Τσίγκας Χρήστος