Κατατέθηκε στη Βουλή η υπ’ αριθμό 1445-19/24-10-2022 τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες από την 1η Οκτωβρίου 2022, η καταβολή από το πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.150.000 ευρώ και διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συνεχίζεται απρόσκοπτα η καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πλήρους εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Το ως άνω σχέδιο νόμου, το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, θα ψηφιστεί άμεσα και θα αποτελεί νόμο του κράτους, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο κ. Μπούρας στέκεται πάντα αρωγός στις εξελίξεις των Ναυπηγείων, τα οποία σύντομα πρόκειται να περάσουν σε μία καινούργια και καλύτερη εποχή εξυγίανσης, χάρη στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.