Υπεγράφη  ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τον ανάδοχο, σύμβαση έργου ύψους πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (5.900.000) ευρώ, για την αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση οδικών υποδομών.

Η αρχή των εργασιών αναμένεται εντός Μαΐου, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.