Το προτεινόμενο Καταδυτικό Κέντρο χωροθετείται στο δυτικό τμήμα της εν λόγω περιοχής διερεύνησης δημιουργίας υδατοδρομίου σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον λιμένα της Πάχης,

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς όρους για τη χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μεγαρέων.

Το καταδυτικό πάρκο, συνολικού εμβαδού 30 στρεμμάτων χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Βαρέας.  Εντός του Πάρκου πρόκειται να βυθισθούν τεχνητά αξιοθέατα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η βύθιση ενός αεροσκάφους, ενός πλοίου και 3 συνθέσεων αγαλμάτων.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του παραλιακού μετώπου από το δυτικό τμήμα του λιμένα της Πάχης και για όλο το μήκος της Πολεοδομικής Ενότητας 11 (Βαρέα) έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή διερεύνησης για τη δημιουργία υδατοδρομίου, στο πλαίσιο της βελτίωσης των λιμενικών υποδομών της Πάχης για τη δημιουργία τουριστικού λιμένα.

Το προτεινόμενο Καταδυτικό Κέντρο χωροθετείται στο δυτικό τμήμα της εν λόγω περιοχής διερεύνησης δημιουργίας υδατοδρομίου σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον λιμένα της Πάχης, επομένως κρίνεται ότι δεν θίγεται τυχόν μελλοντική χωροθέτηση υδατοδρομίου στην ευρύτερη περιοχή.