Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Ελευσίνα 2021:

Ανοιχτή Πρόσκληση_Δορυφορικές Συναντήσεις_Πολιτισμός 2030

Δήλωσε συμμετοχή στις Δορυφορικές Συναντήσεις. Διοργάνωσε τη δική σου Δορυφορική Συνάντηση στην πόλη σου και δικτυώσου με φορείς και καλλιτέχνες από άλλα μέρη. Ανάπτυξε μια δυναμική συνεργασία με την Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μεταφέροντας το σήμερα και το αύριο της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής από το κέντρο στην περιφέρεια.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2019

Τι είναι;

Το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2030» της Ελευσίνας 2021, είναι μια πρωτοβουλία που αποβλέπει στη προώθηση της περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης με το βλέμμα στην επόμενη δεκαετία και ορίζοντα το 2030. Για τη διαμόρφωση των συνθηκών πολιτιστικής αποκέντρωσης, το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2030» αναπτύσσεται παράλληλα στην κατεύθυνση της δικτύωσης πόλεων, οργανισμών και επαγγελματιών και την κατεύθυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Στη λογική της δικτύωσης οργανώνονται η κεντρική Συνάντηση «Πολιτισμός 2030», η οποία λαμβάνει χώρα στην Ελευσίνα κάθε Νοέμβριο, και οι Δορυφορικές Συναντήσεις, που δίνουν την ευκαιρία στις πόλεις της περιφέρειας να μυήσουν επαγγελματίες του καλλιτεχνικού πεδίου στην πολιτιστική τους πραγματικότητα.

Με τις Δορυφορικές Συναντήσεις οι πόλεις/φορείς συστήνονται στους καλλιτέχνες, επιμελητές και επαγγελματίες και του πολιτιστικού χώρου, που τις επισκέπτονται. Παρουσιάζουν την καλλιτεχνική παραγωγή της τοπικής κοινωνίας και την ντόπια καλλιτεχνική κοινότητα. Διασυνδέονται, τέλος, με άλλους πολιτιστικούς φορείς και να αναπτύσσουν καινοτόμες και γόνιμες συνεργασίες.

Αποβλέποντας στην αποκέντρωση της πολιτιστικής δραστηριότητας, αναζητούμε μέσα από τις Δορυφορικές Συναντήσεις, νέους τόπους συνάντησης, διασύνδεσης και προβληματισμού στην περιφέρεια και εκεί ερευνούμε, από κοινού, τα ζητήματα, τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης.

Οι πόλεις/φορείς που συμμετέχουν, αναδεικνύονται σε δραστήρια κύτταρα της πολιτιστικής ζωής της περιφέρειας και γίνονται σημεία στον χάρτη του προγράμματος «Πολιτισμός 2030». Κάθε Δορυφορική Συνάντηση περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, ομάδες εργασίας, ασκήσεις δικτύωσης και παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η επιμέλεια της κάθε συνάντησης είναι προϊόν συνεργασίας της διοργανώτριας πόλης ή οργανισμού και της Ελευσίνας 2021.

Η Ελευσίνα 2021 παρέχει την τεχνογνωσία, συν-επιμελείται το περιεχόμενο και το πρόγραμμα των Δορυφορικών Συναντήσεων και αναλαμβάνει την προβολή του έργου της κάθε Συνάντησης σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους. Επιπλέον διασυνδέει τα συμμετέχοντα μέλη μεταξύ τους και με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι του ελληνικού και διεθνούς καλλιτεχνικού χώρου.

Η δικτύωση των συμμετεχουσών πόλεων και οργανισμών εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του προγράμματος Πολιτισμός 2030, ο οποίος, μεταξύ άλλων, οδηγεί σε έναν νέο θεσμό, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ελλάδας, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης στην πολιτιστική ανάπτυξη τόσο των συμμετεχόντων πόλεων όσο και του ελληνικού πολιτιστικού γίγνεσθαι.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Οι Δορυφορικές Συναντήσεις απευθύνονται σε Πολιτιστικούς οργανισμούς, δημοτικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς ή ανεξάρτητους που δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση με έδρα πόλεις, χωριά και νησιά της Περιφέρειας και λειτουργούν υπό ποίκιλες νομικές μορφές. Επιπλέον ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε αυτές μπορούν να εκδηλώσουν και συμπράξεις πολιτιστικών οργανισμών και φορέων της ίδιας πόλης. Η Ελευσίνα 2021 δίνει προτεραιότητα στους Δήμους του Θριασίου Πεδίου υπό τη πρίσμα της χάραξης μιας μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Πώς;

Η Ελευσίνα 2021 αναλαμβάνει τα έξοδα επιμέλειας και συντονισμού και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής μελών της ομάδας της Ελευσίνας 2021 και των συνεργατών της, όταν αυτοί μεταβαίνουν στις συνεργάτιδες πόλεις για τις ανάγκες των Δορυφορικών Συναντήσεων. Αναλαμβάνει να προωθεί και να διαχέει το έργο των Δορυφορικών Συναντήσεων μέσα από τα δικά της κανάλια επικοινωνίας. Ο οικοδεσπότης-οργανισμός, από την άλλη μεριά, αναλαμβάνει τα κόστη διοργάνωσης και παραγωγής. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με την Ελευσίνα 2021 στην επιμέλεια του προγράμματος και του περιεχομένου των Δορυφορικών Συναντήσεων, καθώς και στην τελική αποτίμηση του έργου.

Πρακτικές πληροφορίες

Φόρμα συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο culture2030@eleusis2021.eu ή καλέστε στο +30 210 55 47 646.