“Αδικαιολόγητες προσφυγές και γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι οι αιτίες που καθυστέρησε η έναρξη του έργου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες σε Κινέτα και Μέγαρα” αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής. 

“Πρώτον, η Περιφέρεια Αττικής αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του 2019 κινητοποίησε τις τεχνικές υπηρεσίες της και μέσα σε ελάχιστους μήνες ήταν έτοιμη να ξεκινήσει τις διαδικασίες ανάθεσης για τα έργα που απαιτούνταν για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην Κινέτα, επισημαίνεται από την Περιφέρεια Αττικής.

Δεύτερον, την ταχύτατη υλοποίηση των διαδικασιών εμπόδισαν αδικαιολόγητες προσφυγές που έγιναν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Δημοσίου ( ΕΑΔΗΣΥ), οι οποίες όταν τελικά κρίθηκαν μετά από μήνες, δικαίωσαν την Περιφέρεια Αττικής.

Τρίτον, στο αρχικό έργο που αφορούσε την Κινέτα, συμπεριλήφθηκαν και τα έργα αποκατάστασης δρόμων που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, στη βάση της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε με το Δήμο Μεγαρέων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που υπέβαλε προς την Περιφέρεια Αττικής.

Τέταρτον, το σύνολο της παρέμβασης στάλθηκε προς έλεγχο και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο τελικά άναψε το πράσινο φως, δικαιώνοντας κι αυτό τις επιλογές της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά την έγκριση και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός  του Ιανουαρίου ξεκινούν επιτέλους τα έργα ολιστικής αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν στην Κινέτα τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του 2019, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18 εκ. ευρώ. Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά την υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την απομάκρυνση φερτών υλικών που έχουν σωρευτεί σε πολλά σημεία της περιοχής, τον ολιστικό και ενδελεχή καθαρισμό των ρεμάτων, την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην Παλαιά Εθνική Οδό προκειμένου να δοθεί ξανά η κυκλοφορία στο ύψος του ρέματος Πίκας, την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε μεγάλη έκταση της Κινέτας, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και έργα ασφαλτόστρωσης στην Παλαιά Εθνικό Οδό, σε όλη την περιοχή της Κινέτας. Παράλληλα συμπεριλαμβάνονται όπως αναφέραμε και παραπάνω και τα έργα αποκατάστασης δρόμων του Δήμου Μεγάρων.

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας ,  κόντρα στα εμπόδια που μας βάζουν όσοι δεν θέλουν να προχωρήσει κανένα έργο στην Αττική, επιμένει και δικαιώνεται για τις επιλογές της. Παράγει έργο , που δίνει λύσεις και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών του Λεκανοπεδίου”.