«Η χώρα μας ενισχύει τον ρόλο της στο ευρωπαϊκό περιβάλλον δικαστικής συνεργασίας» ανέφερε κατά την ομιλία του επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο Γ. Κώτσηρας

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Ν.Δ. Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, σε ομιλία του επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξήγησε την αναγκαιότητα να εξυπηρετηθεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκληματικών φαινομένων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να ερευνά αποτελεσματικά οικονομικά αδικήματα σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και θα είναι σε θέση να ενεργεί άμεσα σε διασυνοριακές υποθέσεις, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρέμβασή του στη Βουλή ο κ. Κώτσηρας, προσθέτοντας: «Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρωτοπορεί, καθώς εισάγει για πρώτη φορά συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ως νεοσύστατου θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναγκαιότητα για ταχύτερη αντιμετώπιση εγκληματικών φαινομένων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ακόμα ότι η Ελλάδα, από την ψήφιση του νομοσχεδίου και έπειτα, ωφελείται διττώς καθώς θωρακίζεται ακόμη περισσότερο έναντι του διεθνούς εγκλήματος και παράλληλα αποδεικνύει εμπράκτως ότι είναι ένας αληθινός και αποτελεσματικός εταίρος στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο κ. Κώτσηρας στάθηκε ιδιαίτερα και στις ουσιαστικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όλο αυτό το διάστημα, ώστε εν μέσω της πανδημίας της Covid-19 να διευκολυνθεί μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών το έργο της δικαιοσύνης και των συλλειτουργών αυτής, με απώτερο σκοπό την ασφαλή και ταχεία διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έκανε ειδική αναφορά στη διεύρυνση της σύνθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και αποτελεί βασικό στόχο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθορίζει με σαφήνεια ένα πλαίσιο στόχων και χρονοδιαγραμμάτων για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, με γνώμονα το Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, καθώς και τις συστάσεις των εθνικών και διεθνών οργάνων προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών».

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε ότι το Υπουργείο έχει αναλάβει μια σειρά σημαντικών ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση μιας φιλικής δικαιοσύνης προς τα παιδιά, ενώ δεν παρέλειψε τέλος να αναφερθεί και στις διαδικασίες που επεξεργάζεται η ηγεσία του Υπουργείου για την ομαλή και πλήρη επαναλειτουργία όλων των δικαστηρίων, ώστε να επανέλθουμε στην κανονικότητα.