Το σωτήριον έτος 2001 μ.Χ., θεσμοθετήθηκε (ΦΕΚ 1575Β/2001) ότι θα δημιουργηθούν 3 φυλακές στο νομό Αττικής: Μία στην ευρύτερη περιοχή της Ριτσώνας και 2 σε τοποθεσίες που θα εξειδικεύονταν αργότερα. Μεταξύ των κριτηρίων για την επιλογή τοποθεσίας είναι η αποδοχή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και η κοινωνική συναίνεση των κατοίκων.

Το σωτήριον έτος 2014 μ. Χ., θεσμοθετήθηκε (Νόμος 4277/2014, άρθρο 32) ότι η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού θα γίνει στη Δυτική ή Βόρεια Αττική!

Το σωτήριον έτος 2019 μ.Χ. γράφεται στον τύπο ότι περιοχές της Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια και Ασπρόπυργος) είναι μεταξύ των πιθανών για μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού.

Αβίαστα προκύπτουν τα ερωτήματα:

1. Πότε και με ποια διαδικασία οι Δήμοι Ασπροπύργου και Φυλής παρείχαν την αποδοχή τους;
2. Πότε και με ποια διαδικασία ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των δυο περιοχών και εξέφρασαν τη συναίνεσή τους;
3. Πότε και με ποια μελέτη σκοπιμότητας επιλέχθηκαν οι Δήμοι Ασπροπύργου και Φυλής;
4. Ο Δήμος Φυλής στο πρόγραμμα “Φυλή2021” περιελάμβανε και τη μεταφορά φυλακών στην περιοχή του;

Ελπίζουμε τα παραπάνω ερωτήματα να παραμείνουν ρητορικά και να μην υπάρξει άλλη μια ενέργεια εις βάρος της περιοχής μας…

 

 

Δημήτρης Μπουρίκος

Πολιτικός-Κοινωνικός Επιστήμονας

Μελετητής τοπικής και κοινωνικής ιστορίας Δυτικής Αθήνας & Δυτικής Αττικής

http://independent.academia.edu/DimitrisBourikos