Ερωτήματα για την πορεία του εγχειρήματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Ελευσίνα 2021” θέτει ο Ενωτικός Συνδυασμός Μαγούλας-Ελευσίνας, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Γ. Τσουκαλα, με την παρακάτω ανακοίνωση.

 

“Η απαντητική επιστολή του Αντιπροέδρου της Πολιτιστικής, κ. Εριφυλλίδη Γιάννη, στην επιστολή της Δ/νουσας Συμβούλου της Εταιρείας κα Παναγίδου, έχει κατατεθεί στον Δήμο απο τις 6/4 με αρ. Πρωτοκόλλου 5827.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους παρά το ότι το ζητά ο συντάκτης της, ενώ αποτελεί υποχρέωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας και της Δημοτικής Αρχής προς τους συναδέλφους όλων των Δημοτικών Παρατάξεων.
Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μην πληροφορεί τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα όσα συμβαίνουν στην Πολιτιστική, υποβαθμίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες τους.
Με δεδομένες τις παραιτήσεις μελών του ΔΣ της Eleusis2021, την αδράνεια του εγχειρήματος, εμείς στον Ενωτικό Συνδυασμό Ελευσίνας – Μαγούλας θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στον Οργανισμό οφείλουν να είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν την πρώτη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία πολιτών και φορέων του Δήμου μας.”