Σημαντική επίσκεψη της Κατερίνας Πιπιλή στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την αναβάθμιση των Μεγάρων και της Δυτικής Αττικής.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου Δυτικής Αττικής Κατερίνας Πιπιλή στον Πρύτανη κ. Καλδή Παναγιώτη προκειμένου να προτείνει ρεαλιστικές ιδέες για την αναβάθμιση των περιοχών μας. Η περιοχή των Μεγάρων θα πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με δημιουργία παραρτήματος στην πόλη των Μεγάρων προκειμένου να ενταχθούν σχολές που άπτονται του ενδιαφέροντος των περιοχών μας όπως πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, οινοποιεία κ.λπ.

Η πρόσβαση προς αυτές τις σχολές που πρότεινε η κυρία Κατερίνα Πιπιλή να χωροθετηθούν στην περιοχή των Μεγάρων είναι πλέον πιο εύκολη με την ύπαρξη του προαστιακού σιδηροδρόμου. Ο Πρύτανης συμφώνησε απόλυτα με αυτή την ιδέα και είναι θετικός προς την υλοποίηση της προκειμένου να σχεδιαστεί αναλυτικά και να υλοποιηθεί.

Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση των πτυχίων των 400.000 πτυχιούχων των ΤΕΙ όπως και των 2.000 πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προαναφερθέντων πρέπει να λυθεί άμεσα διότι το επιστημονικό δυναμικό της Δυτικής Αττικής είναι εξαιρετικά ικανό και πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Θα πρέπει οι πτυχιούχοι να μπορούν να εργάζονται ανεμπόδιστα και να έχουν την επαγγελματική πορεία όπως τους αξίζει αφού οι δυνατότητές τους είναι πολλές. Ο πρύτανης έχει ήδη προβεί σε κάποιες πιέσεις προς την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και προς αυτή την κατεύθυνση θα πιέσει και η κυρία Πιπιλή.

Το αποτέλεσμα των Περιφερειακών εκλογών είναι σημαντικό για την περιοχή μας ώστε να υπάρξουν εκλεγμένοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για την αναβάθμιση της περιοχής μας.