Ενισχύονται με 2.255.000 ευρώ 98 δήμοι της χώρας για να προστατεύσουν τους Ρομά. Έπειτα από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, το ποσό θα δοθεί για προμήθειες, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρειάζεται ώστε να αποφευχθεί η διάδοση του κορωνοϊού στους καταυλισμούς των Ρομά.

Το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Συγκεκριμένα, στους Δήμους της Δυτικής Αττικής παρέχονται οι παρακάτω επιχορηγήσεις:

Ασπροπύργου 40.000 ευρώ

Ελευσίνας 10.000 ευρώ

Μάνδρας-Ειδυλλίας 20.000 ευρώ

Μεγαρέων 40.000 ευρώ

Φυλής 60.000 ευρώ